دیگ چدنی شوفاژکار

نمایش 1–24 از 83 نتیجه

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 10 پره

تومان202,748,000
تعداد پره:10 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 679,000 ابعاد:2110*900*1200 وزن دیگ:2,065 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 11 پره

تومان222,088,000
تعداد پره:11 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 741,000 ابعاد:2260*900*1200 وزن دیگ: 2,255 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 12 پره

تومان241,345,000
تعداد پره:12 حداکثر ظرفیت: 803,000 kcal/hr ابعاد: 2420*900*1200 وزن دیگ: 2,445 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 13 پره

تومان260,600,000
تعداد پره:13 حداکثر ظرفیت: 865,000 kcal/hr ابعاد: 2580*900*1200 وزن دیگ: 2,635 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 14 پره

تومان279,943,000
تعداد پره:14 حداکثر ظرفیت: 928,000 kcal/hr ابعاد: 2730*900*1200 وزن دیگ: 2,825 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 15 پره

تومان299,285,000
تعداد پره:15 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 990,000 ابعاد: 2890*900*1200 وزن دیگ: 3,015 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 16 پره

تومان318,456,000
تعداد پره:16 حداکثر ظرفیت: 1,052,000 kcal/hr ابعاد: 3050*900*1200 وزن دیگ:3,205 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 17 پره

تومان337,798,000
تعداد پره:17 حداکثر ظرفیت: 1,113,000 kcal/hr ابعاد: 3200*900*1200 وزن دیگ: 3,395 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 18 پره

تومان357,139,000
تعداد پره:18 حداکثر ظرفیت: 1,174,000 kcal/hr ابعاد: 3360*900*1200 وزن دیگ: 3,585 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 19 پره

تومان376,396,000
تعداد پره:19 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 1,237,000 ابعاد:3520*900*1200 وزن دیگ: 3,775 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 20 پره

تومان395,653,000
تعداد پره:20 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 1,300,000 ابعاد: 3680*900*1200 وزن دیگ: 3,965 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 7 پره

تومان144,892,000
تعداد پره:7 حداکثر ظرفیت:kcal/hr 494,000 ابعاد:1630*900*1200 وزن دیگ: 1,495 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 8 پره

تومان164,149,000
 • تعداد پره:8
 • ابعاد: 1790*900*1200
 • وزن دیگ: 1,685 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:10 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 556,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 9 پره

تومان183,405,000
تعداد پره:9 حداکثر ظرفیت: 617,000 kcal/hr ابعاد: 1950*900*1200 وزن دیگ:1,875 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 10 پره

تومان93,884,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 334,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1867*725*1121
 • وزن دیگ:1124 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:163لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 11 پره

تومان102,516,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 379,000
 • ابعاد: 2020*725*1121
 • وزن دیگ: 1226 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:179 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 12 پره

تومان111,265,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 426,000
 • ابعاد: 2173*725*1121
 • وزن دیگ: 1327 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:195 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 13 پره

تومان119,897,000
 • تعداد پره: 13
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 461,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2326*725*1121
 • وزن دیگ:1429 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:211لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 14 پره

تومان128,647,000
 • تعداد پره: 14
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 515,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2479*725*1121
 • وزن دیگ:1531 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:227لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 15 پره

تومان137,397,000
 • تعداد پره: 15
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 560,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2632*725*1121
 • وزن دیگ:1633 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:243لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 8 پره

تومان76,384,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 243,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1561*725*1121
 • وزن دیگ:920 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:131لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 9 پره

تومان85,133,000
 • تعداد پره: 9
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 289,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1714*725*1121
 • وزن دیگ:1022 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:147لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 4 پره

تومان22,661,000
 • تعداد پره:4
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 33500 kcal/hr
 • ابعاد: 640*510*840
 • وزن دیگ:175 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 5 پره

تومان20,847,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت: 42000 kcal/hr
 • ابعاد: 740*510*840
 • وزن دیگ: 202 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 21 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی
دیگ چدنی شوفاژکار در اکثر موتورخانه های مرکزی و هر کجا که نیاز به تولید انرژی گرماییست دیده می شود . ویژگیها و امکانات دیگ چدنی به اندازه ای میباشد که در حال حاضر به پرفروش ترین و محبوب ترین بویلر آب داغ تبدیل شده است .
گروه صنعتی شوفاژکار در راستای پوشش تمام سلیقه‌ها و رفع نیازهای تمامی کاربردها انواع مختلف دیگ های چدنی با ظرفیت های متفاوت را به بازار عرضه کرده است ؛ تا بتواند حتی در بازارهای جهانی نیز محصولات خود را ارائه کند نسل جدید دیگ های امروزی برگرفته از مدل اولیه و اولین محصول گروه صنعتی شوفاژکار که همان دیگ ۳۰۰ سولار می باشد که در حال حاضر با بهره گیری از اعجاز طراحی مهندسی سبد محصولات تکامل یافته‌ای را در خود می‌بیند .

آیا شما هم قصد دارید برای موتورخانه‌‌ای که دارید یک دیگ چدنی مناسب انتخاب کنید؟ آیا نمی‌دانید که چه دیگی می‌تواند برای شما مناسب باشد؟ بدون شک پاسخ شما در دستان ماست. فقط کافی است که همراه ما باشید. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اجزایی که در هر موتورخانه‌ای وجود دارد، دیگ آب گرم است. این دیگ‌ها بنا بر کاربرد و استفاده‌ای که دارند، از جنس و انواع مختلفی نیز برخوردار هستند.

معمولاً یکی از رایج‌ترین دیگ‌هایی که در صنایع مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد، دیگ‌های چدنی هستند. کار اصلی این دیگ‌ها بالابردن درجه حرارت سیال داخل آن از طریق حرارتی است که به‌واسطه سوختن انواع ماده‌ها در مشعل ایجاد می‌شود است.

تولید دیگ‌های چدنی

یکی از انواع ویژگی‌های دیگ شوفاژ چدنی، قدرت و استقامت بالای آن است. این دیگ‌ها به‌صورت کلی با استفاده از چدن‌های خاکستری تولید می‌شوند. برای استفاده بهینه و مناسب، دیگ شوفاژ را در سایزها و ظرفیت‌های متفاوت تولید می‌کنند. همچنین این دیگ‌ها به‌صورت ریخته‌گری تولید و روانه بازار می‌شوند.

یکی دیگر از موارد مهمی که در خرید دیگ چدنی باید به آن توجه کنید، نحوه نصب آن است. توجه کنید؛ به‌هیچ‌عنوان خودتان بدون آگاهی اقدام به نصب این دیگ‌ها نکنید. برای استفاده بهینه از دیگ های چدنی، نصب آن ها را به سرویس‌کاران متخصص بسپارید.

دیگ‌های چدنی معمولاً بر اساس ظرفیتی که دارند، از پره جلو و عقب برخوردار هستند. علاوه بر این، تعدادی پره میانی نیز در آن‌ها وجود دارد. این پره ها به وسیله بوش‌های مخصوص، به یکدیگر متصل می‌شوند.

دیگ چدنی آبگرم شوفاژکار

شرکت شوفاژکار را می‌توانیم بزرگترین تولید کننده دیگ چدنی در ایران با بیش از صد نمایندگی فروش بدانیم. این مجموعه توانسته بهترین سیستم‌های حرارت مرکزی و همچنین دیگ‌های چدنی را تولید و روانه بازار کند.

شرکت صنعتی شوفاژکار، قدمتی بیش از ۵۰ سال در این زمینه را دارد. همین موضوع توانسته کمک شایانی به مجموعه شوفاژکار برای تولید بهترین دیگ های چدنی در ایران بکند. پس اگر دوست دارید خیال خود را از بابت  انتخاب یک خرید مطمئن راحت کنید، از شرکت صنعتی شوفاژکار اقدام به خرید کنید. این شرکت با شعار شوفاژکار، پنجاه سال گرم و ماندگار در کنار شما عزیزان است.

کاربردهای دیگ چدنی شوفاژکار

از آنجاکه دیگ موتورخانه شوفاژکار ، سالهاست گرمابخش زندگی مردم ایران زمین میباشد ، لذا کاربردهای فراوانی را پوشش میدهد . از جمله موتورخانه مرکزی ساختمانها ، ویلاها ، مجتمعهای مسکونی و تجاری ، رستوران و تالار پذیرایی ، استادیوم و سالنهای ورزشی چند منظوره ، کارخانجات صنعتی و تولیدی ، خطوط تولید مواد غذایی ، و کاربردهای متفاوت دیگر ….
دیگ چدنی ، علاوه بر موارد ذکر شده ، بهترین گزینه برای موتورخانه های صعب العبور بوده و مناسبترین جایگزین دیگهای فولادی حجیم و سنگین وزن میباشد .

کارکرد دیگ چدنی

با روشن شدن مشعل شوفاژ در محفظه احتراق دیگ ، حرارت حاصل از شعله با تماس به جداره های دیگ ، از طریق انتقال دما ، آب داخل کانالهای دیگ را به درجه ایده ال میرساند . اما نکته اینجاست که این حرارت با بهره گیری از تکتولوژی و طراحی منخصر بفرد ، نه تنها مستقیماً از دیگ خرج نشده ، بلکه در دو مرحله دیگر فرایند جذب حرارت توسط جداره و فینهای دیگ صورت میپذیرد .
استفاده حداکثری از حرارت تولید شده و صرفه جویی در مصرف انرژی ، مهمترین هدف در پیاده سازی فناوری دیگ چدنی سه پاس در گروه صنعتی شوفاژ کار میباشد .

مزایای استفاده از دیگ‌های چدنی

 • مقاومت بسیار بالا در مقابل زنگ‌زدگی: این ویژگی‌ مهم سبب شده تا امروزه استفاده از دیگ‌های چدنی رواج بسیار زیادی پیدا کند.
 • طول عمر مفید بالا: برای بسیاری از صنایع، طول عمر مفید اجزاء، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر این مورد برای شما نیز مهم و اساسی به شمار می‌رود، به شما توصیه می‌کنیم از دیگ‌های چدنی استفاده کنید. چراکه این دیگ‌ها مدت بسیار زیادی بدون کوچک‌ترین مشکلی برای شما کار خواهند کرد.
 • امکان حمل‌ونقل آسان: از دیگر ویژگی‌های دیگ شوفاژ چدنی، حمل‌ونقل آسان است. به‌طوری‌که به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه مشکلی می‌توانید این دیگ‌ها از محلی به محل دیگر جابه‌جا کنید.
 • قابلیت افزایش ظرفیت حرارتی: امکان افزایش ظرفیت حرارتی دیگ‌ها، مزیت بسیار مهمی برای آن‌ها به شمار می‌رود. چراکه اگر بعد از مدتی متوجه شدید ظرفیت دیگ برای کار شما مناسب نیست، بدون هیچ مشکلی می‌توانید ظرفیت آن را افزایش دهید و از آن استفاده کنید
 • تعمیر آسان: اگر بعد از گذشت مدتی متوجه شدید که یکی از پره‌های دیگ چدنی کوچک شما دچار آسیب‌دیدگی شده است. نیازی به تعویض کل دیگ نیست و می‌توانید به‌راحتی فقط همان پره معیوب را تعویض کنید. این ویژگی سبب می‌شود تا خیال شما بابت انتخاب و استفاده از دیگ شوفاژ چدنی راحت شود. علاوه بر این، هزینه‌های شما نیز در این صورت کاهش پیدا می‌کند. چراکه اگر بخواهید کل دیگ را تعویض کنید، بدون شک باید پول زیادی را صرف کنید.

انواع دیگ چدنی شوفاژکار

1-دیگ ۳۰۰ سولار شوفاژکار
دیگ ۳۰۰ سولار شوفاژکار اولین دیگ چدنی شرکت است که به بازار عرضه شده است و کماکان نیز جزء محصولات پرطرفدار و پرفروش شرکت می باشد دامنه ظرفیت حرارتی دیگ ۳۰۰ سولار از ۴۳ هزار الی ۸۹ هزار کیلوکالری می‌باشد که مناسب‌ترین بازدهی را در ساختمان‌ها و ویلاهای کوچک دارد .
2-دیگ سوپر ۳۰۰ شوفاژکار
سوپر ۳۰۰ شوفاژکار با بهره گیری از طراحی خارق العاده مهندسان ، محصولیست که با همان محدوده گرمایشی دیگ ۳۰۰ سولار اما در ابعاد و وزن پایین تر به بازار عرضه شده است . استفاده از اورینگ به جای بوش مراحل نصب و مونتاژ دیگر را برای نصابان محترم بسیار آسان تر کرده است
3-دیگ ۴۰۰ سولار شوفاژکار
دیگ ۴۰۰ سولار شوفاژکار برای ساختمانها و ویلاهای به مراتب با زیربنای بیشتر طراحی و ساخته شده ؛ ضمن اینکه با توجه به ارتفاع این محصول برای موتورخانه ها با ارتفاع سقف بالا مناسب تر می باشد . دامنه ظرفیت گرمایشی این دیگ از ۹۱ الی ۲۲۱ هزار کیلو کالری در حداقل ۷ و حداکثر ۱۳ برابر است .
4-دیگ سوپر ۴۰۰ شوفاژکار
دیگ سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ظرفیت گرمایی بالایی نسبت به ابعاد و وزن خود دارد و این برگرفته از طراحی هوشمندانه و استفاده از سیستم سه پاس حرارتی می باشد . حداقل ظرفیت گرمایشی آن ۱۱۸ هزار کیلو کالری در ۵ پره و حداکثر ضریب آن ۳۱۳ هزار کیلو کالری در یک دیگ ۱۲ پره می باشد .
5-دیگ چدنی توربو شوفاژکار
بویلر توربو شوفاژکار به لحاظ ضریب تولید گرما ، ابعاد و وزن تقریباً در میانه‌های سبد محصولات گروه صنعتی
شوفاژکار است . مجتمع های مسکونی ، ساختمان‌های نیمه مرتفع ، کارخانجات صنعتی و مجتمع های تولید مواد غذایی مهمترین بازار هدف دیگ توربو می باشد به دلیل ضخامت بیشتر بدنه این دیگ جز دیگهای سنگین وزن می باشد ؛ به طوری که در حداکثر تعداد پره ( ۱۵ پره ) از وزن ۱۶۳۰ کیلوگرم برخوردار است در حالیکه در کمترین حالت ( ۸ پره ) با وزن ۹۲۰ کیلوگرم و ضریب گرمایشی ۲۴۳ هزار کیلو کالری روبرو هستیم.
6-دیگ سوپر ۲۰۰ شوفاژکار
 سوپر ۲۰۰ جدیدترین عضو خانواده دیگهای گروه صنعتی شوفاژکار است که به هدف تکمیل ظرفیت حرارتی و تنوع ، در سبد محصولات شرکت قرار گرفته است . آخرین دستاوردها در زمینه طراحی در این دیگ به کار رفته تا به عنوان یک محصول برتر و خاص به بازار معرفی گردد . این دیگ مجهز به پنل کنترل و نمایش دما و کلیدهای قطع و وصل جریان مشعل گازی و پمپ می‌باشد . دامنه ظرفیت حرارتی از ۳۱ هزار و ۶۷ هزار کیلو کالری در قالب تعداد پره های ۴ الی ۸ پره تولید شده است .
7-دیگ سوپر ۵۰۰ شوفاژکار
دیگ سوپر ۵۰۰ شوفاژکار نیز اخیراً طراحی تولید و به بازار عرضه شده که می تواند پاسخگوی نیاز مصارفی باشد که تناسب ظرفیتی با محصولات دیگر نداشته است . سادگی در باز کردن روکش درب های عقب و جلو جهت سرویس و تعمیرات و همچنین سازگاری مطلوب با سیستم کنترل مدیریت هوشمند انرژی جز  امتیازات برتر این محصول میباشد . دیگ سوپر ۵۰۰ توان تولید گرمایش از ۱۲۴ الی ۲۵۸ هزار کیلو کالری در ۵ مدل را دارد .
8-دیگ سوپرهیت ۱۳۰۰ شوفاژکار
دیگ سوپرهیت ۱۳۰۰ شوفاژکار بالاترین ظرفیت دیگ چدنی در ایران است . برگ برنده این بویلر چدنی قابلیت تحمل فشار تا حداکثر ۶ بار است که مناسب ترین راه حل گرمایشی در ساختمان های مرتفع می باشد . دامنه ظرفیت گرمایی دیگ سوپرهیت در کمترین حالت یعنی ۷ پره بالغ بر ۴۹۰ هزار کیلو کالری و در بیشترین ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار کیلو کالری در دیگ ۲۰ پره می باشد .
این ظرفیت دیگ با منظور کردن ارتفاع ساختمان ، نیاز به دیگ های یکپارچه داشته که لزوماً با جرثقیل حمل و جابجا می گردد اما دیگ ۱۳۰۰ قابلیت حمل به صورت پره پره و به آسانی را داشته و نیاز به هزینه‌های اضافه حمل و نقل مانند جرثقیل و غیره را ندارد .
9-دیگ شوفاژکار سوپرهیت ۱۳۰۰ استار
بویلر سوپرهیت ۱۳۰۰ استار شوفاژکار  به لحاظ شکل ظاهری و مشخصات فنی با دیگ سوپرهیت ۱۳۰۰ معمولی برابر بوده و فقط به لحاظ تحمل فشار در کمال اطمینان می‌توان گفت در ساختمانهایی با حداکثر در ارتفاع ۱۰۰ متر نیز نصب می گردد در سیکل های صنعتی با فشار بالا این دیگ ها حداکثر راندمان و کارایی را داراست و در سیستم های سرمایشی مجهز به چیلرهای جذبی با فشار بالای آن نیز سازگاری دارد .

لازم به توضیح است که در محصولات دیگر گروه صنعتی شوفاژکار مانند بویلر چگالشی ، پکیج استخری شوفاژکار ، پکیج زمینی شوفاژکار ، پکیج موتورخانه ای آذرخش ، پکیج موتوخانه ای هورخش نیز از محصولات چدنی همین شرکت استفاده میشود .ضمن اینکه پیشنهاد میشود بدلیل طراحی خاص مشعل شوفاژکار و سازگاری دیگ و مشعلهای ساخت این شرکت ، این دو محصول را در کنار یکدیگر نصب و استفاده کنید .

قطعات دیگ چدنی

این دیگ های چدنی معمولاً از قطعاتی به نام پره تشکیل می‌شوند که این پرده ها هنگامی که در کنار یکدیگر قرار بگیرند فضای خالی جهت سوخت و عبور شعله ایجاد می‌شود که بر روی این پره های جلو و عقب سوراخ‌هایی معمولاً تعبیه می‌شود که برای تسهیل رفت و برگشت آب همچنین فشار سنج، شیر اطمینان و ترموستات و غیره می باشند توجه داشته باشید که دیگ های چدنی معمولاً از مجزا تشکیل می‌شود و به یکدیگر اتصال داده می شوند که تعداد پیچ های فشاری با واشر ها مجموعه مناسب برای عبور آب و محصولات اطلاعات را در نظر می‌گیرد برای تعیین اندازه و ظرفیت دیگ معمولاً تعداد پره ها مشخص کننده می باشد که به صورت افقی یا عمودی قرار می‌گیرد و پرده عمودی بیشترین کاربرد و متداول ترین می باشد

انتخاب دیگه چدنی

شما برای انتخاب دیگه چدنی باید ابتدا ظرفیت دیگه مورد نظر را محاسبه نمایید و می توانید به کاتالوگ که توسط شرکت های تولید کننده دیگ در اختیار شما قرار داده می شود دیگ مورد نظر را انتخاب نمایید معمولاً ظرفیت اسمی دیگ و مشعل توسط تولید کنندگان به صورت برابر با هم اعلام میشود شما با توجه به محل نصب دیگ چدنی موتورخانه برای پروژه ساختمانی می توانید تعداد دیگه چدنی را انتخاب نمایید توجه داشته باشید که معمولا برای ساختمان های مسکونی و اداری  تنها یک دستگاه دیگ آب گرم شوفاژ کافی می باشد اما در ساختمان های بزرگ باید حداقل دوتا دیگ چدنی کوچک استفاده کنید چرا که معمولاً ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت نیاز در نظر گرفته می شود اگر ظرفیت هر دیگ معادل با ۳۰ درصد ظرفیت کل انتخاب کنید باید از 3 دستگاه دیگه چدنی استفاده کنید.

قیمت فروش دیگ‌های چدنی

قیمت این دیگ‌ها معمولاً بر اساس ظرفیتی که دارند متغیر است. طبیعتاً هرچقدر ظرفیت این دیگ‌ها افزایش پیدا کند، بر همان اساس قیمت نیز بالا می‌رود. در اینجا انواع دیگ موتورخانه که  شامل دیگ های موتورخانه واترتیوب ودیگ های موتورخانه فایرتیوب و دیگ چدنی است در موردش توضیح داده شده است.

دیگ های موتورخانه واترتیوب

دیگ-های-موتورخانه-واترتیوب

اولین و مهم ترین انواع دیگ موتورخانه، می توان به دیگ های واترتیوب اشاره نمود. بسیاری از افراد ممکن است با نحوه کارکرد این محصول آشنا نباشند، لذا لازم به ذکر است دیگ های واترتیوب برای این که آب و محیط منازل را گرم نمایند، در لوله هایشان آب قرار گرفته و آتش در پیرامون لوله ها وجود داشته باشد و می تواند به خوبی اب مصرفی را گرم نماید.

دقت داشته باشید سوخت مصرفی دیگ موتور خانه سوخته و گاز احتراق آن در اطراف لوله ها قرار می گیرد. دیگ های موتور خانه واترتیوب علاوه بر کیفیت فوق العاده شان، قیمت مقرون به صرفه ای داشته و تمامی افراد قادر به خرید و استفاده آن ها خواهند بود.

دیگ های موتور خانه فایرتیوب

از دیگر انواع دیگ شوفاژ موتورخانه، می توان دیگ های فایرتیوب را نام برد. برای بیان نحوه کار دیگ شوفاژ موتورخانه، باید بگوییم بر خلاف دیگ های واترتیوب، آتش در لوله بوده و آب در محیط پیرامون لوله قرار می گیرد.

به عبارت دیگر، گاز های ناشی از احتراق سوخت ها، درون لوله قرار می گیرند و آب مصرفی اطراف خود را به خوبی گرم می نمایند. این محصول نیز طی سالیان متوالی توانسته مخاطبان بسیاری را به سمت خود سوق دهد و رضایت آن را کسب نماید.

دیگ چدنی

اگر می خواهید در مراکز تجاری خود آب مصرفی و محیط پیرامون تان گرم باشد، می بایست به تهیه دیگ های چدنی که یکی از محبوب ترین انواع دیگ های موتورخانه می باشد، بپردازید. دیگ چدنی انواع مختلفی دارد که از جمله آن می توان به دیگ چدنی دیگ چدنی سوپر ، دیگ چدنی استار 1300 ، دیگ چدنی سوپرهیت 1300 و … اشاره کرد.

دقت داشته باشید در دیگ چدنی به هیچ وجه از لوله ها استفاده نمی شود، بلکه دارای راهرو های اب و گاز های ناشی از احتراق سوخت مصرفی خواهند بود و از مقاطع چدنی نیز بهره مند هستند.

دیگ های چدنی در اندازه های متنوعی همچون 35000 الی 14000000 عرضه می گردند. دیگ های چدنی شوفاژکار از بهترین نوع دیگ های چدنی محسوب می شوند و می توان از آن ها طی سالیان متوالی استفاده کرد.

لازم به ذکر است دیگ چدنی شوفاژکار مزایای بسیاری را در بر دارند که از نمونه آن ها می توان به حمل و نقل اسان آن اشاره کرد. وزن این محصول مناسب بوده و به همین خاطر افراد می توانند در ساختمان و مراکز تجاری گوناگون آن را مورد استفاده شان قرار دهند.

دیگ-چدنی-موتورخانه

✔️ دیگ های چدنی حمل و نقل آسانی دارند.

✔️ به صورت پره پره ای می باشد.

✔️ اگر یک قسمت از دیگ خراب شود، خیلی راحت میشه عوضش کرد.

دیگ فولادی

این نوع دیگ ها به صورت یکپارچه می باشد، آشنایی با انواع دیگ موتورخانه برای خرید یک دیگ مناسب ضروری می باشد، به همین خاطر می توان گفت از دیگر دیگ های محبوب، دیگ های فولادی می باشد که کاربرد های گسترده ای نیز دارد.

دیگ های فولادی در واقع یکی از انواع دیگ شوفاژ موتورخانه محسوب می گردد و می تواند به خوبی آب مصرفی داغ را به ارمغان آورد. سایز های این محصول متنوع می باشد و مشتریان گرامی می توانند از سایز های 500000 هزار الی 75000000 را مورد خریداری قرار دهند.

سخن پایانی

دیگ موتورخانه شوفاژکار ، طراحی و تولید شده در قدیمی ترین کمپانی تولید بویلر های چدنی و پیشگام در صنعت ریخته گری یعنی گروه صنعتی شوفاژکار است . پشتوانه سال‌ها دانش فنی و تجربه نمایندگی شوفاژکار در کنار اصول و قواعد مشتری مداری تنوع محصولات  و گارانتی واقعی باعث گردیده که محصولات شوفاژکار حرف اول را در صنعت گرمایش و تاسیسات ایران داشته باشد .

سوالات متداول در زمینه خرید دیگ چدنی

آیا مجموعه شوفاژکار برای محصولات خود ضمانت هم دارد؟

شرکت شوفاژکار با افتخار به مشتریان خود عرض می‌کند که دیگ های چدنی در این مجموعه، 10 سال ضمانت واقعی دارند. یعنی اگر به هر دلیلی هنگام استفاده از دیگ‌های چدنی به مشکلی برخوردید، مجموعه شوفاژکار مشکل شما را بدون هیچ گونه قید و شرطی، برطرف خواهد کرد.

آیا امکان ارسال محصولات به سایر استان‌ها نیز وجود دارد؟

بله مجموعه شوفاژکار با افتخار تمام محصولات خود را به تمام استان‌ها برای مشتریان خود ارسال می‌کند.