دیگ چدنی سوپر 300

نمایش دادن همه 5 نتیجه

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 5 پره

تومان19,046,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 43,700
 • ابعاد: 682*443*758
 • وزن دیگ: 205 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ : 22/3 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 6 پره

تومان22,150,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 53,600
 • ابعاد: 764*443*758
 • وزن دیگ:233 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 26/8 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 7 پره

تومان25,393,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 63,400
 • ابعاد: 846*443*758
 • وزن دیگ:262 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ : 31/3 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 8 پره

تومان28,640,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 73,300
 • ابعاد: 928*443*758
 • وزن دیگ:291 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ :35/8 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 9 پره

تومان31,742,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 83,100
 • ابعاد: 1010*443*758
 • وزن دیگ:321
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ :40/2 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی