دیگ چدنی شوفاژکار

نمایش 49–72 از 83 نتیجه

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 7 پره

تومان54,254,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 225,000
 • طول دیگ : 1303 میلی متر
 • وزن دیگ:700 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:104 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 8 پره

تومان59,200,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 265,000
 • طول دیگ : 1433 میلی متر
 • وزن دیگ:780 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:117 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 9 پره

تومان64,156,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 304,000
 • طول دیگ : 1563 میلی متر
 • وزن دیگ:860 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:130 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار 4 پره

تومان18,196,000
 • تعداد پره:4
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 33500 kcal/hr
 • ابعاد: 640*510*840
 • وزن دیگ:175 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار 5 پره

تومان20,225,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت: 42000 kcal/hr
 • ابعاد: 740*510*840
 • وزن دیگ: 202 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 21 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار 6 پره

تومان22,503,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت: 50500 kcal/hr
 • ابعاد: 840*510*840
 • وزن دیگ: 229 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 25 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار7 پره

تومان25,057,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 59,000
 • ابعاد:  940*510*840
 • وزن دیگ:256 kg
 • حداکثر دمای کاری:90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:29 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر پلاس 200 شوفاژکار8 پره

تومان27,923,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 67500 kcal/hr
 • ابعاد: 1040*510*840
 • وزن دیگ:283
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر هیت 1300 شوفاژکار 20 پره

تومان319,856,000
تعداد پره:20 حداکثر ظرفیت: 1,300,000 kcal/hr ابعاد: 3680*900*1200 وزن دیگ:3,965 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 18 پره

تومان288,408,000
 • تعداد پره:18
 • ابعاد: 3360*900*1200
 • وزن دیگ: 3,585 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,174,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 10 پره

تومان162,229,000
 • تعداد پره:10
 • ابعاد: 2110*900*1200
 • وزن دیگ: 2,065 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :679,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 11 پره

تومان178,030,000
تعداد پره:11 حداکثر ظرفیت: kcal/hr 741,000 ابعاد: 2260*900*1200 وزن دیگ: kg 2,255 حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 12 پره

تومان193,755,000
 • تعداد پره: 12
 • ابعاد: 2420*900*1200
 • وزن دیگ:2,445
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :803,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 13 پره

تومان209,556,000
 • تعداد پره:13
 • ابعاد: 2580*900*1200
 • وزن دیگ: 2,635 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 865,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 14 پره

تومان225,356,000
 • تعداد پره:14
 • ابعاد: 2730*900*1200
 • وزن دیگ: kg 2,825
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 928,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 15 پره

تومان241,080,000
 • تعداد پره: 15
 • ابعاد: 2890*900*1200
 • وزن دیگ:3,015
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :990,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 16 پره

تومان256,806,000
 • تعداد پره:16
 • ابعاد: 3050*900*1200
 • وزن دیگ: 3,205 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,052,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 17 پره

تومان272,606,000
 • تعداد پره:17
 • ابعاد: 3200*900*1200
 • وزن دیگ:3,395 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,113,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 19 پره

تومان304,132,000
 • تعداد پره:19
 • ابعاد: 3520*900*1200
 • وزن دیگ:3,775 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,237,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 7 پره

تومان114,980,000
 • تعداد پره:7
 • ابعاد: 1630*900*1200
 • وزن دیگ:1,495
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 494,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 8 پره

تومان130,703,000
 • تعداد پره:8
 • ابعاد: 1790*900*1200
 • وزن دیگ: kg 1,685
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 556,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 9 پره

تومان146,505,000
تعداد پره:9 حداکثر ظرفیت: 617,000 kcal/hr ابعاد: 1950*900*1200 وزن دیگ: 1,875 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 10 پره

تومان37,123,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 89,000
 • ابعاد: 1190*460*802
 • وزن دیگ:490 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:85 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 5 پره

تومان21,276,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 43,000
 • ابعاد: 690*460*802
 • وزن دیگ:279 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 45 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی