دیگ چدنی شوفاژکار

نمایش 25–48 از 83 نتیجه

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 6 پره

تومان20,960,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت: 50500 kcal/hr
 • ابعاد: 840*510*840
 • وزن دیگ: 229 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 25 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 7 پره

تومان23,515,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 59,000
 • ابعاد:  940*510*840
 • وزن دیگ:256 kg
 • حداکثر دمای کاری:90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:29 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 8 پره

تومان26,382,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 67500 kcal/hr
 • ابعاد:  1040*510*840
 • وزن دیگ:283 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 5 پره

تومان17,812,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 43,700
 • ابعاد: 682*443*758
 • وزن دیگ: 205 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ : 22/3 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 6 پره

تومان20,715,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 53,600
 • ابعاد: 764*443*758
 • وزن دیگ:233 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 26/8 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 7 پره

تومان23,748,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 63,400
 • ابعاد: 846*443*758
 • وزن دیگ:262 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ : 31/3 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 8 پره

تومان26,783,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 73,300
 • ابعاد: 928*443*758
 • وزن دیگ:291 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ :35/8 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 9 پره

تومان29,686,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 83,100
 • ابعاد: 1010*443*758
 • وزن دیگ:321
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ :40/2 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 10 پره

تومان69,022,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت: 258,000 kcal/hr
 • ابعاد:1503*630*774
 • وزن دیگ:651 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 11 پره

تومان75,691,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 285,500
 • ابعاد: 1620*630*774
 • وزن دیگ: 709 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری: 4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 12 پره

تومان83,016,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 803,000
 • ابعاد: 1737*630*774
 • وزن دیگ:765 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 13 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره:13
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 341,400
 • ابعاد: 1854*630*774
 • وزن دیگ:825
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 5 پره

تومان36,105,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : kcal/hr 118,700
 • ابعاد: 918*630*774
 • وزن دیگ: 370 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 6 پره

تومان42,630,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 146,200
 • ابعاد: 1035*630*774
 • وزن دیگ: 427 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 7 پره

تومان49,300,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت: 174,500 kcal/hr
 • ابعاد: 1152*630*774
 • وزن دیگ:481 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 8 پره

تومان55,970,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 202,100
 • ابعاد: 1269*630*774
 • وزن دیگ: 535 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 9 پره

تومان62,496,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 229,600
 • ابعاد: 1386*630*774
 • وزن دیگ: 597 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 5 پره

تومان45,824,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 124,000
 • طول دیگ : 1043 میلی متر
 • وزن دیگ:540 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:76 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 6 پره

تومان50,838,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 157,000
 • طول دیگ : 1173 میلی متر
 • وزن دیگ:620 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:91 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 7 پره

تومان55,796,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 192,000
 • طول دیگ : 1303 میلی متر
 • وزن دیگ:700 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:104 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 8 پره

تومان55,942,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 225,000
 • طول دیگ : 1433 میلی متر
 • وزن دیگ:780 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:117 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 پلاس شوفاژکار 9 پره

تومان65,698,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 258,000
 • طول دیگ : 1563 میلی متر
 • وزن دیگ:860 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:130 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 5 پره

تومان44,282,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 124,000
 • طول دیگ : 1043 میلی متر
 • وزن دیگ:540 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:76 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 500 شوفاژکار 6 پره

تومان49,300,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 185,000
 • طول دیگ : 1173 میلی متر
 • وزن دیگ:620 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:91 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی