دیگ چدنی شوفاژکار

نمایش 73–83 از 83 نتیجه

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 6 پره

تومان24,652,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 51,000
 • ابعاد: 790*460*802
 • وزن دیگ:321 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 53 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 8 پره

تومان30,813,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 70,000 kcal/hr
 • ابعاد: 990*460*802
 • وزن دیگ:406 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 69 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 9 پره

تومان34,042,000
 • تعداد پره: 9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 79,000
 • ابعاد: 1090*460*802
 • وزن دیگ: 448 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 77 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 7 پره

تومان27,732,000
 • تعداد پره: 7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 61,000
 • ابعاد: 890*460*802
 • وزن دیگ:363 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 61 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 10 پره

تومان54,113,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 156,000
 • ابعاد: 1375*1056*630
 • وزن دیگ:704 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:155 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 11 پره

تومان58,706,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 177,000
 • ابعاد: 1495*1056*630
 • وزن دیگ:767 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:169 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 12 پره

تومان63,050,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 199,000
 • ابعاد: 1615*1056*630
 • وزن دیگ:830 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:183 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 13 پره

تومان67,518,000
 • تعداد پره:13
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 221,000
 • ابعاد: 1735*1056*630
 • وزن دیگ:893 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:197 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 7 پره

تومان40,833,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 91,000
 • ابعاد: 1015*1056*630
 • وزن دیگ:515 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:113 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 8 پره

تومان45,177,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 113,000
 • ابعاد: 1135*1056*630
 • وزن دیگ:578 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:127 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 9 پره

تومان49,769,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 134,000
 • ابعاد: 1255*1056*630
 • وزن دیگ:641 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:141 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی