نمایش 97–119 از 119 نتیجه

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 13 پره

تومان132,295,000
 • تعداد پره:13
 • ابعاد: 2580*900*1200
 • وزن دیگ: 2,635 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 865,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 14 پره

تومان142,270,000
 • تعداد پره:14
 • ابعاد: 2730*900*1200
 • وزن دیگ: kg 2,825
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 928,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 15 پره

تومان152,197,000
 • تعداد پره: 15
 • ابعاد: 2890*900*1200
 • وزن دیگ:3,015
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :990,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 16 پره

تومان162,125,000
 • تعداد پره:16
 • ابعاد: 3050*900*1200
 • وزن دیگ: 3,205 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,052,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 17 پره

تومان172,100,000
 • تعداد پره:17
 • ابعاد: 3200*900*1200
 • وزن دیگ:3,395 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,113,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 19 پره

تومان192,000,000
 • تعداد پره:19
 • ابعاد: 3520*900*1200
 • وزن دیگ:3,775 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,237,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 7 پره

تومان72,588,000
 • تعداد پره:7
 • ابعاد: 1630*900*1200
 • وزن دیگ:1,495
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 494,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 9 پره

تومان92,490,000
تعداد پره:9 حداکثر ظرفیت: 617,000 kcal/hr ابعاد: 1950*900*1200 وزن دیگ: 1,875 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 10 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 89,000
 • ابعاد: 1190*460*802
 • وزن دیگ:490 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:85 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 5 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 43,000
 • ابعاد: 690*460*802
 • وزن دیگ:279 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 45 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 6 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 51,000
 • ابعاد: 790*460*802
 • وزن دیگ:321 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 53 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 8 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 70,000 kcal/hr
 • ابعاد: 990*460*802
 • وزن دیگ:406 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 69 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 9 پره

تومان24,027,000
 • تعداد پره: 9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 79,000
 • ابعاد: 1090*460*802
 • وزن دیگ: 448 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 77 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 7 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره: 7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 61,000
 • ابعاد: 890*460*802
 • وزن دیگ:363 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 61 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 10 پره

تومان38,193,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 156,000
 • ابعاد: 1375*1056*630
 • وزن دیگ:704 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:155 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 11 پره

تومان41,435,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 177,000
 • ابعاد: 1495*1056*630
 • وزن دیگ:767 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:169 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 12 پره

تومان44,500,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 199,000
 • ابعاد: 1615*1056*630
 • وزن دیگ:830 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:183 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 13 پره

تومان47,655,000
 • تعداد پره:13
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 221,000
 • ابعاد: 1735*1056*630
 • وزن دیگ:893 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:197 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 7 پره

تومان28,820,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 91,000
 • ابعاد: 1015*1056*630
 • وزن دیگ:515 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:113 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 8 پره

تومان31,886,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 113,000
 • ابعاد: 1135*1056*630
 • وزن دیگ:578 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:127 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 9 پره

تومان35,127,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 134,000
 • ابعاد: 1255*1056*630
 • وزن دیگ:641 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:141 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی مدل سوپرهیت 1300 شوفاژکار 8 پره

تومان82,514,000
 • تعداد پره:8
 • ابعاد: 1790*900*1200
 • وزن دیگ: kg 1,685
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 556,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

مشعل گازی شوفاژکار مدل CKI-G120

تماس بگیرید
شاید خرید مشعل گازی مدل CKI-G120 کار آسانی باشد، اما بدون شک خرید بهترین مشعل گازی کار آسانی برای شما