نمایش 49–72 از 127 نتیجه

دیگ چدنی استار 1300 شوفاژکار 9 پره

تومان149,433,000
تعداد پره:9 حداکثر ظرفیت: 617,000 kcal/hr ابعاد: 1950*900*1200 وزن دیگ:1,875 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:10 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 10 پره

تومان76,494,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 334,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1867*725*1121
 • وزن دیگ:1124 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:163لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 11 پره

تومان83,527,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 379,000
 • ابعاد: 2020*725*1121
 • وزن دیگ: 1226 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:179 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 12 پره

تومان90,655,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 426,000
 • ابعاد: 2173*725*1121
 • وزن دیگ: 1327 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:195 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 13 پره

تومان97,689,000
 • تعداد پره: 13
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 461,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2326*725*1121
 • وزن دیگ:1429 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:211لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 14 پره

تومان104,818,000
 • تعداد پره: 14
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 515,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2479*725*1121
 • وزن دیگ:1531 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:227لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 15 پره

تومان111,947,000
 • تعداد پره: 15
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 560,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2632*725*1121
 • وزن دیگ:1633 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:243لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 8 پره

تومان62,236,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 243,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1561*725*1121
 • وزن دیگ:920 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:131لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 9 پره

تومان69,364,000
 • تعداد پره: 9
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 289,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1714*725*1121
 • وزن دیگ:1022 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:147لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 4 پره

تومان15,140,000
 • تعداد پره:4
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 33500 kcal/hr
 • ابعاد: 640*510*840
 • وزن دیگ:175 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 5 پره

تومان16,985,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت: 42000 kcal/hr
 • ابعاد: 740*510*840
 • وزن دیگ: 202 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 21 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 6 پره

تومان19,055,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت: 50500 kcal/hr
 • ابعاد: 840*510*840
 • وزن دیگ: 229 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 25 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 7 پره

تومان21,377,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 59,000
 • ابعاد:  940*510*840
 • وزن دیگ:256 kg
 • حداکثر دمای کاری:90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:29 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 8 پره

تومان23,983,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 67500 kcal/hr
 • ابعاد:  1040*510*840
 • وزن دیگ:283 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 5 پره

تومان16,193,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 43,700
 • ابعاد: 682*443*758
 • وزن دیگ: 205 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ : 22/3 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 6 پره

تومان18,832,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 53,600
 • ابعاد: 764*443*758
 • وزن دیگ:233 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 26/8 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 7 پره

تومان21,589,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 63,400
 • ابعاد: 846*443*758
 • وزن دیگ:262 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ : 31/3 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 8 پره

تومان24,348,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 73,300
 • ابعاد: 928*443*758
 • وزن دیگ:291 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ :35/8 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 9 پره

تومان26,987,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 83,100
 • ابعاد: 1010*443*758
 • وزن دیگ:321
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ :40/2 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 10 پره

تومان62,746,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت: 258,000 kcal/hr
 • ابعاد:1503*630*774
 • وزن دیگ:651 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 11 پره

تومان68,810,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 285,500
 • ابعاد: 1620*630*774
 • وزن دیگ: 709 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری: 4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 12 پره

تومان74,741,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 803,000
 • ابعاد: 1737*630*774
 • وزن دیگ:765 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 13 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره:13
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 341,400
 • ابعاد: 1854*630*774
 • وزن دیگ:825
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 5 پره

تومان32,823,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : kcal/hr 118,700
 • ابعاد: 918*630*774
 • وزن دیگ: 370 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی