دیگ چدنی سوپر 400

نمایش دادن همه 9 نتیجه

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 10 پره

تومان75,085,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت: 258,000 kcal/hr
 • ابعاد:1503*630*774
 • وزن دیگ:651 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 11 پره

تومان82,342,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 285,500
 • ابعاد: 1620*630*774
 • وزن دیگ: 709 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری: 4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 12 پره

تومان89,439,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 803,000
 • ابعاد: 1737*630*774
 • وزن دیگ:765 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 13 پره

تماس بگیرید
 • تعداد پره:13
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 341,400
 • ابعاد: 1854*630*774
 • وزن دیگ:825
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 5 پره

تومان39,278,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : kcal/hr 118,700
 • ابعاد: 918*630*774
 • وزن دیگ: 370 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 6 پره

تومان46,376,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 146,200
 • ابعاد: 1035*630*774
 • وزن دیگ: 427 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 7 پره

تومان53,633,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت: 174,500 kcal/hr
 • ابعاد: 1152*630*774
 • وزن دیگ:481 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 8 پره

تومان60,888,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 202,100
 • ابعاد: 1269*630*774
 • وزن دیگ: 535 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار 9 پره

تومان67,988,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 229,600
 • ابعاد: 1386*630*774
 • وزن دیگ: 597 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی