دیگ چدنی سوپر 200

نمایش دادن همه 5 نتیجه

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 4 پره

تومان16,654,000
 • تعداد پره:4
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 33500 kcal/hr
 • ابعاد: 640*510*840
 • وزن دیگ:175 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 5 پره

تومان18,683,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت: 42000 kcal/hr
 • ابعاد: 740*510*840
 • وزن دیگ: 202 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 21 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 6 پره

تومان20,960,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت: 50500 kcal/hr
 • ابعاد: 840*510*840
 • وزن دیگ: 229 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ: 25 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 7 پره

تومان23,515,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 59,000
 • ابعاد:  940*510*840
 • وزن دیگ:256 kg
 • حداکثر دمای کاری:90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:29 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپر 200 شوفاژکار 8 پره

تومان26,382,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 67500 kcal/hr
 • ابعاد:  1040*510*840
 • وزن دیگ:283 kg
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی