دیگ چدنی سوپر هیت 1300

نمایش دادن همه 14 نتیجه

دیگ چدنی سوپر هیت 1300 شوفاژکار 20 پره

تومان356,883,000
تعداد پره:20 حداکثر ظرفیت: 1,300,000 kcal/hr ابعاد: 3680*900*1200 وزن دیگ:3,965 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری:6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 18 پره

تومان321,794,000
 • تعداد پره:18
 • ابعاد: 3360*900*1200
 • وزن دیگ: 3,585 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,174,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 10 پره

تومان181,000,000
 • تعداد پره:10
 • ابعاد: 2110*900*1200
 • وزن دیگ: 2,065 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :679,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 11 پره

تومان198,640,000
تعداد پره:11 حداکثر ظرفیت: kcal/hr 741,000 ابعاد: 2260*900*1200 وزن دیگ: kg 2,255 حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 12 پره

تومان216,184,000
 • تعداد پره: 12
 • ابعاد: 2420*900*1200
 • وزن دیگ:2,445
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :803,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 13 پره

تومان233,814,000
 • تعداد پره:13
 • ابعاد: 2580*900*1200
 • وزن دیگ: 2,635 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 865,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 14 پره

تومان251,444,000
 • تعداد پره:14
 • ابعاد: 2730*900*1200
 • وزن دیگ: kg 2,825
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 928,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 15 پره

تومان268,988,000
 • تعداد پره: 15
 • ابعاد: 2890*900*1200
 • وزن دیگ:3,015
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) :990,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 16 پره

تومان286,534,000
 • تعداد پره:16
 • ابعاد: 3050*900*1200
 • وزن دیگ: 3,205 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,052,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 17 پره

تومان304,164,000
 • تعداد پره:17
 • ابعاد: 3200*900*1200
 • وزن دیگ:3,395 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری: 6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,113,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 19 پره

تومان339,338,000
 • تعداد پره:19
 • ابعاد: 3520*900*1200
 • وزن دیگ:3,775 kg
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 1,237,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 7 پره

تومان128,290,000
 • تعداد پره:7
 • ابعاد: 1630*900*1200
 • وزن دیگ:1,495
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 494,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 8 پره

تومان145,833,000
 • تعداد پره:8
 • ابعاد: 1790*900*1200
 • وزن دیگ: kg 1,685
 • حداکثر دمای کاری:105
 • حداکثر فشار کاری:6 bar
 •  قدرت گرمادهی (خروجی) : 556,000 kcal/hr
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سوپرهیت 1300 شوفاژکار 9 پره

تومان163,465,000
تعداد پره:9 حداکثر ظرفیت: 617,000 kcal/hr ابعاد: 1950*900*1200 وزن دیگ: 1,875 kg حداکثر دمای کاری: 105 حداکثر فشار کاری: 6 bar نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل 120 ماه گارانتی