دیگ چدنی سولار 400

نمایش دادن همه 7 نتیجه

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 10 پره

تومان60,377,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 156,000
 • ابعاد: 1375*1056*630
 • وزن دیگ:704 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:155 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 11 پره

تومان65,500,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 177,000
 • ابعاد: 1495*1056*630
 • وزن دیگ:767 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:169 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 12 پره

تومان70,348,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 199,000
 • ابعاد: 1615*1056*630
 • وزن دیگ:830 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:183 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 13 پره

تومان75,334,000
 • تعداد پره:13
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 221,000
 • ابعاد: 1735*1056*630
 • وزن دیگ:893 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:197 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 7 پره

تومان45,560,000
 • تعداد پره:7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 91,000
 • ابعاد: 1015*1056*630
 • وزن دیگ:515 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:113 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 8 پره

تومان50,400,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 113,000
 • ابعاد: 1135*1056*630
 • وزن دیگ:578 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:127 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار 9 پره

تومان55,530,000
 • تعداد پره:9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 134,000
 • ابعاد: 1255*1056*630
 • وزن دیگ:641 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:141 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی