دیگ چدنی سولار 300

نمایش دادن همه 6 نتیجه

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 10 پره

تومان41,420,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 89,000
 • ابعاد: 1190*460*802
 • وزن دیگ:490 کیلو گرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ:85 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 5 پره

تومان23,739,000
 • تعداد پره:5
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 43,000
 • ابعاد: 690*460*802
 • وزن دیگ:279 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 45 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 6 پره

تومان27,505,000
 • تعداد پره:6
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 51,000
 • ابعاد: 790*460*802
 • وزن دیگ:321 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 53 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 8 پره

تومان34,380,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت: 70,000 kcal/hr
 • ابعاد: 990*460*802
 • وزن دیگ:406 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 69 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 9 پره

تومان37,983,000
 • تعداد پره: 9
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 79,000
 • ابعاد: 1090*460*802
 • وزن دیگ: 448 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 77 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی سولار 300 شوفاژکار 7 پره

تومان30,943,000
 • تعداد پره: 7
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 61,000
 • ابعاد: 890*460*802
 • وزن دیگ:363 کیلوگرم
 • حداکثر دمای کاری: 90
 • حداکثر فشار کاری:4 بار
 • حجم آبگیری دیگ: 61 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی