دیگ چدنی توربو شوفاژکار

نمایش دادن همه 8 نتیجه

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 10 پره

تومان93,884,000
 • تعداد پره:10
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 334,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1867*725*1121
 • وزن دیگ:1124 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:163لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 11 پره

تومان102,516,000
 • تعداد پره:11
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 379,000
 • ابعاد: 2020*725*1121
 • وزن دیگ: 1226 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:179 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 12 پره

تومان111,265,000
 • تعداد پره:12
 • حداکثر ظرفیت:kcal/hr 426,000
 • ابعاد: 2173*725*1121
 • وزن دیگ: 1327 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:195 لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) - گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 13 پره

تومان119,897,000
 • تعداد پره: 13
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 461,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2326*725*1121
 • وزن دیگ:1429 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:211لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 14 پره

تومان128,647,000
 • تعداد پره: 14
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 515,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2479*725*1121
 • وزن دیگ:1531 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:227لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 15 پره

تومان137,397,000
 • تعداد پره: 15
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 560,000 kcal/hr
 • ابعاد: 2632*725*1121
 • وزن دیگ:1633 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:243لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 8 پره

تومان76,384,000
 • تعداد پره:8
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 243,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1561*725*1121
 • وزن دیگ:920 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:131لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 9 پره

تومان85,133,000
 • تعداد پره: 9
 • حداکثر ظرفیت حرارتی : 289,000 kcal/hr
 • ابعاد: 1714*725*1121
 • وزن دیگ:1022 kg
 • حداکثر دمای کاری: 105
 • حداکثر فشار کاری:4 bar
 • حجم آبگیری دیگ:147لیتر
 • نوع سوخت:گاز طبیعی (شهری) – گازوییل
 • 120 ماه گارانتی